Informationer

 

Den 17. marts 2007 havde Gårslev Sognegård 100 års fødselsdag.

Sognegården har således været det centrale samlingspunkt i Gårslev i mere end 100 år.

Flere borgere har oplevet at fejre Dåb - Konfirmation - Bryllup – Sølvbryllup – Guldbryllup – og 100 års fødselsdag på dette sted.

I dag er Gårslev Sognegård ejet af Vejle Kommune.

  • Udlejning og den daglige drift varetages af foreningen Gårslev Sognegård.
  • Der er rygeforbud indendørs i Gårslev Sognegård.

Overordnet målsætning for Gårslev Sognegård.

Gårslev Sognegård kan benyttes til private arrangementer, samt til kulturelle aktiviteter i henhold til følgende formål:

  • At Sognegården drives således, at borgere og foreninger har et samlingssted.
  • At understøtte den lokale kultur – gennem f.eks. foredragsvirksomhed, kunst, teater, bankospil, loppemarkeder, borgerforeningsmøder og øvrige aktiviteter, der er med til at understøtte og styrke lokalsamfundet som en del af Vejle kommune.

Der har i årenes løb været afholdt mange aktiviteter i Sognegården.

 Folkedans

Danseskole

Banko

Gymnastik

Zumba

Dilettant

Legestue for dagplejen

Spejderbasar

I 2017 prøvede Sognegården sammen med Kulturklubben at lave julemarked. Det blev en stor succes, -så det fortsætter indtil videre.

Ligeledes prøvede vi i 2018 sammen med Kulturklubben at lave en påskefrokost. Det blev også en succes, så det bliver også gentaget.

I april 2013 er der taget initiativ til, at der hver torsdag formiddag bliver mulighed for at mødes med andre borgere fra nærområdet til en kop kaffe og hyggeligt samvær. Der bliver mulighed for forskellige aktiviteter, som man selv er med til at sætte i værk.